daar kun je op rekenen!

 

Er wordt zowel gewerkt vanuit de kantoorruimte aan de Kailakkers te Hooge Mierde als op locatie bij de klant. Kwaliteit, gekoppeld aan flexibiliteit en een hoge servicegraad zijn hierbij kenmerkend voor de werkwijze van Vissers administratieve dienstverlening.

Ongeacht de door de klant gebruikte software zijn wij in staat de jaarrekening samen te stellen en van hieruit de elektronische winstaangiften en de fiscale aangiften te verzorgen.

Binnen onze organisatie wordt onder meer gebruik gemaakt van de volgende software:

• Exact online voor het inboeken van de financiële administratie.

• Overige door de klant gebruikte software/online boekhoudpakketten worden ook ondersteund. 

• Vervolgens wordt met behulp van software van de firma Unit4 Agresso, bestaande uit het pakket Audition voor het samenstellen en rapporteren van de jaarrekening en de module Fiscaal gemak voor het samenstellen van de fiscale aangiften Inkomstenbelasting/premies volksverzekeringen en de aangiften Vennootschapsbelasting, gezorgd voor een nette presentatie van de jaarcijfers alsmede voor tijdige indiening van de aangiften bij de belastingdienst. 

• De aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en omzetbelasting  worden via een beveiligde verbinding middels SBR elektronisch ingediend bij de belastingdienst;

• Ook de publicatiestukken bij de Kamer van Koophandel vinden op deze manier hun weg naar de uitvragende partij.